Haber

Mahkemeden kanser ilacı için ‘SGK’ kararı

ANKARA 14. İdare Mahkemesi, akciğer kanseri HG’nin (70) tedavisinde kullanılması gerektiğini; Ancak geri ödeme listesinde olmayan ve tedavisi 1300 euro olan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması son karar oldu. Kararda, ilacın kurum tarafından karşılanmaması yaşam hakkını sınırlayacak; Devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını sağlamakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Emekli HG kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde akciğer kanseri teşhisi kondu. Yapılan tetkiklerin ardından hastalığın ilerlediği, kemoterapi ve radyoterapiden sonuç alınmayacağı, tedavi için ‘Lenvatinib’ etken maddesine sahip ‘Lenvima’ adlı ilacın kullanılacağı belirtildi. HG, yurt dışından getirilen ilacı karşılayamadığı ve tedavisinin 1300 euro olduğu gerekçesiyle SGK’ya başvurdu. SGK ise ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı ve geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle teminat altına alınamayacağı yanıtını verdi.

YARGIYA BAŞVURDUH.G. , avukatı Eliz Atlı aracılığıyla, yürütmenin durdurulması ve bir an önce tedaviye başlanması için ilacın SGK tarafından karşılanması talebiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçede, “İlacın SGK tarafından karşılanmaması müvekkilin tedaviye ulaşmasını engelleyecek ve müvekkili her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştıracaktır. mahkemeden talep edilen müvekkil için hayati önem taşımaktadır.Mahkeme SON KARARINI vermiş, başvurunun hemen ardından mahkeme SGK’nın kararının yürütmesinin durdurulmasına ve ilaç giderlerinin karşılanmasına karar vermiştir.Ara kararın ardından, Mahkeme SGK’dan söz konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem belgesinin aslını veya onaylı örneğini savunma ile birlikte mahkemeye göndermesini istemiş, bu nedenle davacıya ilaç bedeli ödenememiştir. söz konusu işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddini talep etti.Tarafların mahkemeye sunduğu bilgi, belge ve savunmaları değerlendiren heyet, mahkeme dava konusu işlemin iptaline karar vererek ilacın SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. 8 Kasım 2003 tarihinde yürürlüğe giren ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ ve ‘Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin ilgili yönlerine atıfta bulunmuştur. ‘Lenvima’ ilacının kullanımını uygun bulan hekim, “En temel insan hakkı, beden, ruh ve sosyal yönden tam uygunluk halinde, davalı idarenin tedavi masraflarını karşılamamasıdır” dedi. Sağlık Uygulama Tebliği’nde bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı gerekçesiyle ilaca ilişkin yasaya katılan her kademe ve unvandaki kişilerce yaşam hakkının dikkate alınması gerektiği ortaya çıktı. hizmetin her aşamasında sağlık hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlar dışında herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu ve yetkisinin bulunmadığını dikkate alarak, kimsenin bu hakkı ortadan kaldırma yetkisi olmadığı ve devletin herkesin yaşamının beden ve ruh sağlığı içinde olmasını sağlamakla yükümlü olduğu, söz konusu sürecin sosyal hukuk devleti ilkesini ve sosyal güvenlik hakkını da ihlal ettiği söylenebilir. Ilık bir durum yaratmayacağı anlaşıldığından dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Kanser hastaları için standart tedavi tekniklerinin yetersiz kaldığını ve hastaların artık akıllı ilaçlara veya immünoterapi tedavilerine yönlendirildiğini belirten Avukat Eliz Atlı, “Söz konusu ilaçlar 14 günde bir ve 21 günde bir olmak üzere kısa aralıklarla kullanılıyor. Müvekkilimiz için yaşam hakkı ve yaşam hakkı gerekçesi ile başlattığımız hukuki çalışmalarımız sonucunda maalesef ithal edilen ilaçlar nedeniyle hastalar bu tedavilere başlayamıyor veya başladıkları tedavilere başlayamıyor. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle ortak koruma alanı bulan sağlık, mahkemece davalı kurum tarafından yürütülen süreç iptal edilerek müvekkilin tek ve son çare olarak önerilen ilaç tedavisine erişiminin yolu açılmış oldu.” Bu karar kanser hastaları için son derece önemli” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu